Este programa esta dividido en dúas partes, por un lado a seguridade para evitar roubos, furtos e estafas e por outro como mellorar a Seguridade viaria no entorno dos maiores do Concello.

1º Seguridade na vía pública, no domicilio, en internet e nos viaxes.

O obxectivo principal é evitar que sexan vítimas de roubos, furtos, estafas ou timos, nos seus domicilios ou vías públicas, así como disuadir a terceiras persoas de cometer estes feitos delituosos.

En España hai máis de sete millóns de persoas que superan os 65 anos, e preto dun 20% viven soas. Se os maiores son sempre un branco fácil para os ladróns, máis aínda se están sós na casa, viven nunha zona afastada ou pouco frecuentada ou nunha comunidade de veciños envellecida. Por iso, nestes e en todos os casos, para evitar roubos nos seus fogares convén extremar as precaucións e aínda que teñan un sistema de alarma non hai que pecar de confiados, sempre é mellor ser precavidos que arrepentirnos logo.

Entre os consellos de seguridade na vía pública atópanse os seguintes:

 • Camiñe pola parte interior da beirarrúa, colocando o bolso no lado da parede.
 • Evite facer ostentación de xoias ou outros obxectos de valor e protexa o seu bolso ou carteira nas grandes aglomeracións.
 • Non acepte ningunha proposta que lle ofrezan pola rúa, por vantaxosa que lle pareza. De seguro será unha estafa.

En canto á seguridade nos domicilios, os consellos son os seguintes:

 • Non abrir a porta da súa casa ou porteiro automático a persoas descoñecidas.
 • Desconfiar sempre de quen chame á súa porta ofrecéndolle calquera cousa. O delincuente utilizará calquera escusa para entrar na súa casa.
 • Ter coidado cos servizos técnicos que non fosen solicitados por vostede ou pola súa familia.
 • Identificar a todos os empregados que deban efectuar reparacións, revisións ou cobros no seu domicilio.
 • Cando reciba chamadas telefónicas, nunca facilite os datos persoais ou bancarios.

2º Educación e Seguridade viaria para persoas maiores en Poio.

Entre as causas máis repetidas de accidentes de tráfico nos que interveñen persoas maiores, temos:

 • cruzamento de rúas fora do paso de peóns
 • adiantamentos indebidos
 • xiros equivocados
 • falta de atención á sinalización
 • non ceder o paso cando outro ten preferencia
 • inxesta de alcohol e medicación

As dificultades que os maiores se atopan en relación co tráfico derívanse principalmente da perda de visión e audición, mobilidade reducida e insegura e efectos secundarios provocados polos medicamentos inxeridos.

Pero ademais dos aspectos sensoriais, cognitivos ou motores, é necesario ter en consideración a notable influencia dos cambios nas infraestruturas físicas (incluíndo o deseño do vehículo) e as actuais políticas reguladoras e administrativas.

En moitos países da OCDE as persoas maiores de 64 anos representarán 1 de 4 habitantes, triplicándose a proporción de maiores de 80 anos ao redor de 2050. Este envellecemento das sociedades fai necesaria unha coidadosa planificación dirixida a atender as necesidades que xurdan nos seus diferentes desprazamentos e patróns de actividade, para que os maiores gocen, e gocemos, de mobilidade e seguridade ao longo da vida, xa que aínda que as súas expectativas de vida na actualidade son máis longas, son máis activos e as súas vidas máis saudables, as perdas funcionais progresivas e a discapacidade seguen moi presentes.

A evidencia dispoñible indica que en accidentes graves é máis probable que os condutores maiores resulten falecidos ou feridos en maior medida que outros. Os condutores con máis de 75 anos de idade mostran unha probabilidade 3 veces maior de falecer que os de 20 anos, e naqueles de máis de 80, a probabilidade é 6 veces maior.

No proceso de envellecemento hai determinadas circunstancias nas que a condición de peón adquire unha maior importancia. Cando abandonan a condución, voluntariamente ou non, cando non dispoñen de medios de transporte alternativos, ou en desprazamentos curtos, convértese no principal medio de desprazamento, especialmente entre as mulleres a partir dos 70/75 anos.

Aínda que para os maiores andar é unha actividade fundamental non só para realizar as tarefas cotiás (comprar, ir ao médico, o banco...), manter a súa rede social (familia, amigos, veciños...) ou como exercicio físico para manter un bo estado de saúde, hai que ter en conta que os atropelos neste grupo de idade constitúe un importante problema de seguridade viaria tanto pola súa extensión como pola súa severidade.

Por todo iso, e para o caso concreto das persoas maiores residentes en Poio, municipio de baixa densidade de poboación, vemos a necesidade de desenvolver un programa co obxectivo de:

- Informarlles e/ou actualizar os seus coñecementos sobre as normas, sinais de tráfico, aplicacións das novas tecnoloxías que inflúen na súa seguridade viaria

- Darlles a coñecer os factores de risco e principais causas dos accidentes de tráfico nos que ven involucrados

- Facilitarlles ideas e recomendacións que lles axuden a manter un estado saudable que, permítanlles seguir conducindo, usando outros transportes ou desprazándose a pé de maneira segura para eles e para os demais usuarios das vías

- Incidir nas condutas peonís seguras adaptadas ás características da contorna na que habitualmente se moven a pé

Programa Festa do Mar 2017

MAPA DISPOSITIVO POLICIAL | DESCARGAR PROGRAMA COMPLETO

23 MÉRCORES


13:00 |Cerimonia de inauguración coa apertura da Mostra Gastronómica e das exposicións no Peirao da Canteira -  Exposición fotográfica ARMADIÑA IMAXE. Carpa mariñeira.

13:30 | Actuación de grupo folclórico

19:30 | Apertura da Carpa Gastronómica e das exposicións. Peirao da Canteira

21:00 | Pasarrúas de grupo folclórico e actuación na carpa gastronómica

23:00 | Concerto de DAVID CIVERA. Praza da Chousa

Ler máis...

A Policía Local de Poio deseña un operativo especial de tráfico e incrementa o servizo de noite para garantir a seguridade cidadá nas Festas de Combarro

A Policía Local de Poio deseña un plan para manter a seguridade entre os días 23 e o 27 de agosto, co gallo da programación das Festas do Mar e o Festival Armadiña Rock..

Nas quendas de mañá e tarde realizase un operativo especial de tráfico para garantir os accesos a Combarro, a todas aquelas persoas que se acheguen ata a Mostra Gastronómica e as exposicións no Peirao da Canteira. Recoméndase o estacionamento na zona de A Seca-Reiboa e na zona do CEIP Chancelas, que se atoparán sinalizadas, así como tamén se atopará aberto o Porto da Canteira ata o límite de prazas. Os autobuses que pretendan acceder ao Centro Histórico de Combarro, poderán descargar e cargar os pasaxeiros no acceso ao Porto e proximidades, tendo que abandonar a zona de Combarro para unha mellor fluidez do tráfico.

Ler máis...

Exposición Pública Licitación do contrato de xestión do servizo público de abastecemento de auga potable e saneamento

Documentación correspondente á fase de información pública da aprobación inicial da proposta de estrutura de custes como actuación preparatoria da posterior licitación da xestión do servizo de abastecemento de auga potable e saneamento:

Anuncio BOP Nº 158 - Venres, 18 de Agosto de 2017

Ler máis...

2ª Convocatoria Axudas á conservación e rehabilitación da A.R.I. Combarro (7ª Fase)

 

O pasado 9 de agosto abriuse o prazo para a solicitude de subvencións á conservación e rehabilitación de vivendas na área de rehabilitación integral de combarro (7ªFASE) cun total de 8.866,66€, co obxecto de completar o número de actuacións e crédito previstos. Esta 2ª convocatoria, rexerase, en xeral, polas bases da anterior convocatoria de axudas á conservación e rehabilitación de vivendas da Área de Rehabilitación Integral de Combarro (7ªFASE), publicada no BOPPO nº212 do 3 de novembro de 2015.

Ler máis...

O Fondo Galego aposta polo deporte para previr doenzas e adiccións na mocidade mozambicana

- A asociación de concellos e deputacións apoia á Fudação Encontro para reducir o risco de embarazos precoces, sida ou consumo de alcol e drogas.

- O proxecto formará activistas para sensibilizar nas comunidades e crearanse equipos de fútbol e atletismo nos que se fomentará a participación das mozas.

Ler máis...