Facebook
Twitter
Youtube
Contacto

O Punto de Acceso Xeral (administracion.gob.es) facilita a relación dos cidadáns coas administracións públicas ao ser a porta de entrada vía internet aos servizos públicos.

Está regulado por Orden HAP/1949/2014, do 13 de octubre, pola que regulase o Punto de Acceso General da Administración Xeral do Estado e crease a súa sede electrónica.

Organismos Responsables:

  • Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

  • S. de E. de Administraciones Públicas

  • D.G.de Organización Administrativa y Procedimientos

  • Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

  • S. DE E. de Administraciones Públicas

  • Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

 

Ir ao Punto de Acceso Xeral

Axenda Municipal

21 Nov 2017
08:00AM -
Comisión de Urbanismo
28 Nov 2017
09:00AM - 05:00PM
Comisión de Urbanismo
28 Nov 2017
07:30PM -
Pleno da Corporación
05 Dec 2017
08:00AM -
Comisión de Urbanismo
12 Dec 2017
08:00AM -
Comisión de Urbanismo

Go to top