Facebook
Twitter
Youtube
Contacto

Administración Provincial

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA - CONCELLO DE POIO

Para coñecemento xeral e en cumprimento do establecido na base décimo segunda das Reguladoras para a concesión por concorrencia competitiva de préstamos sen xuros a municipios da provincia de Pontevedra, ano 2017, faise público que pola Deputación Provincial de Pontevedra concedeuse a este Concello un préstamo sen xuros por importe de 136.321,55€ con destino ao financiamento do proxecto de mellora de servizos e urbanización da rúa Benigno Esperón, Poio por un importe total de 136.321,55€ que son integramente financiados con cargo ao indicado préstamo.

Nota Informativa [PDF]

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA - CONCELLO DE POIO

Para coñecemento xeral e en cumprimento do establecido na base décimo quinta das Reguladoras do Plan de Obras e Servizos (PLAN CONCELLOS) 2017 da Deputación de Pontevedra para o ano 2017, faise público que pola Deputación Provincial de Pontevedra concedeuse a este Concello unha subvención con cargo ao citado plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2017 por importe de 149.242,40€, para proceder ao pagamento de nove facturas por investimentos realizados pendentes de aboamento  por un importe total de 149.242,40€ que son integramente financiados con cargo a dita subvención.

Nota Informativa [PDF]

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA - CONCELLO DE POIO

Para coñecemento xeral e en cumprimento do establecido na base décimo quinta das Reguladoras do Plan de Obras e Servizos (PLAN DE CONCELLOS) 2016 da Deputación de Pontevedra para o ano 2016, faise público que pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra concedeuse a este Concello unha subvención con cargo ao citado plan de obras e servizos (Plan de Concellos) 2016 por importe de 123.354,32€, para proceder ao pagamento de doce facturas por investimentos realizados pendentes de aboamento por un importe total de 123.354,32€ que son integramente financiados con cargo á dita subvención.

Nota Informativa [PDF]

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA - CONCELLO DE POIO

Para coñecemento xeral e en cumprimento do establecido na base décimo quinta das Reguladoras do Plan Urxente de Mantemento de Servizos e Infraestruturas Municipais PUSIM/14 da Deputación de Pontevedra para o ano 2014, faise público que este Concello procedeu ao pagamento de sete facturas pendentes por investimentos realizados por un importe total de 62.945,90€ dos que 61.964,83€ foron financiados pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao PUSIM/14 plan urxente de mantemento de servizos e infraestruturas municipais para 2014.

Nota Informativa [PDF]

Go to top