Facebook
Twitter
Youtube
Contacto

PROXECTO ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA PO-308, TREITO O COVELO-RAXÓ (P.Q. 8+190 a 11+890)

Trámite de información pública o proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na PO-308, treito O Covelo-Raxó (punto quilométrico 8+190 a 11+890), así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado (clave PO/16/102.06)

Anuncio Información Pública e Anexos

Anuncio DOG - Nº 77 Venres, 21 de Abril de 2017

Documentación completa

Máis Información

PXOM - Plan Xeral de Ordenación Urbanística
PXOM - Plan Xeral de Ordenación Urbanística

Plan Xeral de Ordenación Urbana, definido na normativa urbanística como instrumento básico de ordenación integral do territorio dun ou varios municipios, a través do cal clasificase o solo, determinase o rexime aplicable a cada clase de solo, e definense os elementos fundamentais do sistema de equipamentos do municipio en cuestión.

Plan Xeral de Ordenación Municipal Poio BOP Nº193 06/10/2000

Inventario de Planeamento Municipal (Siotuga - Xunta de Galicia)

Go to top