fbpx

A concelleira de Igualdade, Silvia Díaz (Avante Poio), deu este xoves a coñecer os detalles do IV Plan de Igualdade entre Homes de Mulleres do Concello de Poio, un documento que dá continuidade aos plans elaborados en anos anteriores e que ten coma obxectivo principal reafirmar, potenciar e consolidar “o importante labor” que desde a Administración local se vén realizando neste eido para “promover e consolidar a igualdade de oportunidades, de dereitos e de trato entre homes e mulleres”.

No acto de presentación desta folla de ruta tamén participaron o alcalde, Luciano Sobral, e concelleiras e concelleiros do Goberno local, así como a directora do CIM, Raquel Morales, e a psicóloga Lidia Fazanes. Precisamente, unha das características deste IV Plan de Igualdade é, tal e como recalcou a propia Silvia Díaz, o seu carácter transversal. “Todas e todos os membros deste equipo de Goberno estamos comprometidos con avanzar cara a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, e este documento será a folla de ruta que marque as liñas prioritarias a seguir”, subliñou. Cómpre lembrar que o documento foi aprobado por unanimidade na sesión plenaria ordinaria do pasado mes de febreiro. Previamente, a edil de Igualdade xa dera conta do mesmo ante  as representantes dos colectivos que forman parte do Consello Municipal da Muller, celebrado este o pasado día 16. “É necesario eliminar os obstáculos que dificultan ou imposibilitan a participación nas mesmas condicións de mulleres na vida social, laboral, económica, cultural, educativa ou política”, salientou a edil do Goberno local, que ten claro que o Plan de Igualdade será “unha ferramenta indispensable e efectiva para continuar avanzando na consecución deste obxectivo”.

DESCARGAR IV Plan de Igualdade entre mulleres e homes [PDF]

O documento prevé a actuación en catro grandes áreas estratéxicas e propón a realización dun total de 45 medidas, a realizar entre o ano vixente e 2026. A súa duración é outra das novidades, xa que os plans anteriores executáronse en tres exercicios. Son iniciativas que, tal e como destaca Silvia Díaz, “van dirixidas a corrixir as situacións de desigualdade entre homes e mulleres” e dan continuidade ás xa impulsadas a través do III Plan de Igualdade. Neste sentido, a avaliación realizada do III Plan constata un grao de cumprimento moi elevado, de máis do 90%, das accións executadas.  “Por unha banda, dáse continuidade ás medidas que tiveron bos resultados, e por outra, deséñanse novas propostas para conseguir os obxectivos que non se completaron anteriormente”, sinala a concelleira de Avante Poio, que tamén incide no feito de que se fará especial fincapé en actuacións “que non se limitan a ser accións puntuais e que buscan consolidar as políticas en materia de igualdade”.

Áreas de intervención

O documento contempla varias áreas de intervención, entre as que se inclúen a transversalidade e coordinación institucional, a acción integral contra violencias machistas, a sensibilización e educación para a igualdade, empoderamento e participación social das mulleres e a promoción económica, emprego e organización social corresponsable e sostible. As actuacións incluirán novas iniciativas, como a creación da Comisión de Igualdade, que estará composta por técnicos e persoal de todos os departamentos municipais, así como tamén a realización doutras accións xa plenamente consolidadas, como as programacións que cada ano se desenvolven con motivo do Día Internacional da Non Violencia contra a Muller (25 de novembro) e o Día Internacional da Muller (8 de marzo), así como as accións formativas, os obradoiros e actividades que se levan a cabo desde o CIM, en colaboración co tecido asociativo e educativo do municipio.

Promocionar modelos igualitarios de xestión da vida familiar, favorecer a conciliación, mellorar a empregabilidade das mulleres, fomentar unha cultura igualitaria, promover o empoderamento e seguir mellorando en cuestións como a atención integral ás vítimas de violencia machista, así como contribuír á eliminación deste grave problema social, son obxectivos que se pretenden acadar co desenvolvemento deste plan. “O IV Plan de Igualdade é un paso decisivo para a consolidación da igualdade no Concello de Poio; reflicte a vontade política e o compromiso unánime na defensa dos mesmos dereitos e oportunidades, pola educación en igualdade, por eliminar as discriminacións, os roles e os estereotipos de xénero que aínda hoxe existen na nosa sociedade e por erradicar a consecuencia máis extrema da desigualdade, a violencia de xénero”, conclúe Silvia Díaz.

O plan contará cunha tirada inicial de 100 exemplares. Ademais, tamén estará dispoñible para consulta e descarga en soporte dixital na web e no portal de Transparencia do Concello de Poio.

 

Go to top