fbpx

Inscripcion Escolas Deportivas

 

Un ano máis damos comezo á tempada do Deporte-Base Escolas Deportivas do Concello de Poio. Nesta nova realidade que estamos a vivir a causa do covid-19 dende a Concellería de Deportes entendemos que o deporte é máis necesario que nunca como eixe dunha vida activa e saudable, sempre adaptándoo ás medidas hixiénicas e de seguridade marcadas polas autoridades sanitarias.

Nesta tempada 20/21, debido ás limitacións de aforo e grupos impostas pola situación sanitaria, cada modalidade deportiva terá un número de prazas limitadas, que variará en función do deporte e instalación na que se desenrole, que se adxudicarán por rigoroso orde de preinscrición, tendo preferencia os nenos/as inscritos na tempada pasada na mesma modalidade deportiva na que queiran participar este ano.

Así mesmo os inscritos/as na tempada 19/20 terán un desconto na cota de este ano, como compensación pola paralización da actividade durante a vixencia do estado de alarma. O inicio da actividade será na semana do 2 de novembro, estando sempre pendente da evolución da situación sanitaria no noso municipio.

 

DESCARGAR HORARIOS [PDF]

PROCEDEMENTOS DE INSCRICIÓN

Debido as restrición para as actividades deportivas impostas polas autoridades sanitarias a causa da pandemia do covid-19, existirán prazas limitadas para as actividades, que se adxudicarán por rigoroso orde de inscrición, con preferencia para aqueles alumnos/as que xa participaron no Deporte-Base Escolas Deportivas do Concello de Poio na tempada 19/20 e queiran repetir modalidade deportiva.


1º Apertura do período de preinscrición: do 29 de setembro ao 9 de outubro:

TRÁMITE FINALIZADO


2º Confirmación da obtención de praza e período de matrícula: do 19 de outubro ao 30 de outubro: unha vez reciban confirmación da praza, deberá formalizarse a matrícula e realizar o pago da cota correspondente:

1) Para as actividades de: tenis, ciclismo, piragüismo, taekwondo e kaiak polo a través do formulario dispoñible na parte inferior destas bases.

2) Para a actividade de tríatlon-dúatlon deberá formalizarse a matrícula e pago a través da web do club 

3) Para as actividades de fútbol e predeporte deberá enviarse ao correo jmanuel.lema.gonzalez@concellopoio.com a folla de inscrición para cada modalidade deportiva debidamente cumprimentada e asinada polo pai, nai ou titor/a legal acompañada da seguinte documentación: copia do DNI do pai, nai ou titor/a legal, 1 fotografía tamaño carnet do alumno/a, copia da tarxeta sanitaria do alumno/a, copia do libro de familia, resgardo bancario do abono da cota.

4) Para as actividades de ximnasia rítmica deberá enviarse ao correo saraibaedpoio@yahoo.es a folla de inscrición da modalidade deportiva debidamente cumprimentada e asinada polo pai, nai ou titor/a legal acompañada da seguinte documentación: copia do DNI do pai, nai ou titor/a legal, 1 fotografía tamaño carnet do alumno/a, copia da tarxeta sanitaria do alumno/a, copia do libro de familia, resgardo bancario do abono da cota.

5) Para as actividades de fútbol sala e balonmán deberá contactarse directamente cos clubs nos teléfonos indicados nos horarios.


3º Inicio da actividade: no primeiro día de adestramento de cada actividade a partir do 2 de novembro.

COTAS DE INSCRICIÓN:

A) ALUMNOS/AS QUE PARTICIPARON NA TEMPADA 19/20

  • para os empadroados/as en Poio: 40 €/anuais 1º irmán, 35 €/anuais 2º irmán, 30 €/anuais irmán ou máis.
  • para os non empadroados en Poio: 55 €/anuais 1º irmán, 50 €/anuais 2º irmán, 45 €/anuais irmán ou máis.

 B) ALUMNOS/AS NOVOS/AS NA TEMPADA 20/21

  • para os empadroados/as en Poio: 60 €/anuais 1º irmán, 50 €/anuais 2º irmán, 45 €/anuais irmán ou máis.
  • para os non empadroados en Poio: 80 €/anuais 1º irmán, 70 €/anuais 2º irmán, 65 €/anuais irmán ou máis.

Indumentaria e equipamento deportivo: para cada modalidade deportiva establecerase a vestimenta e o equipamento necesario para a súa práctica, o cal non estará incluído na cota de inscrición, así como a licenza federativa no seu caso.

O ingreso farase no número de conta bancaria que constará na folla de inscrición correspondente a cada actividade, sinalando no concepto o nome do alumno/a e a actividade elixida.

Estarán exentos de pagamento os alumnos/as que presenten un informe dos Servizos Sociais do Concello propoñendo a exención do pago.

Os horarios indicados son orientativos e poderán sufrir variacións cando se conformen definitivamente os distintos grupos.

O desenrolo da actividade quedará supeditada a evolución da situación sanitaria causada polo covid-19 e ás normas e pautas de actuación impostas pola autoridade sanitaria.

+ INFORMACION de luns a venres de 10 a 13 horas no teléfono 986 77 00 01 (ext 1214) ou no correo electrónico deportes.poiomovese@concellopoio.gal.

Responsable: Concello de Poio  Finalidade: Tramitar procedementos e actuacións administrativas. Lexitimación: Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos outorgados a esta Entidade. Destinatarios: Cederanse datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do Tratamento dos Datos. Non hai previsión de transferencias a terceiros países. Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional. Información Adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos.

Información e  inscricións

Horario de mañá

10:00 a 13:00 de luns a venres

Tel. 986 77 00 01 ext 1214

 

 

Go to top