fbpx

 CATRO DEREITOS IMPORTANTES d@s traballador@s na reincorporación á actividade

1.- DEREITO A UNHA PROTECCIÓN EFICAZ COSTEADA POLA EMPRESA (art. 14,5. da LPRL).

2.- DEREITO A DEIXAR A ACTIVIDADE POR RISCO GRAVE E INMINENTE. (art. 21.2. da LPRL).

3.- DEREITO DE PARTICIPACIÓN DOS/AS TRABALLADORES/AS.(art. 34 da LPRL).

4.- DEREITO Á INFORMACIÓN E CONSULTA DOS/AS TRABALLADORES/AS. (art. 33 ao 40 da LPRL).

 

Go to top