fbpx
Pleno Ordinario

Convocatoria Pleno Ordinario

A) Parte resolutiva
    1.    4759.-Secretaría.-Aprobación da acta da sesión anterior 

    2.    4760.-Expediente 1012/2020. Peche e liquidación do Orzamento. Conta Xeral 
exercicio 2019 

    3.    4761.-Expediente 1699/2020. Dar conta do período medio de pago 2o 
trimestre 2020 

    4.    4762.-Expediente 1615/2020. Segunda modificación Anexo subvencións 
nominativas e aprobación suplemento de crédito 17/2020 

    5.    4763.-Expediente 1104/2020. Revisión de prezos da concesión do contrato de 
xestión do servizo público de prerrecollida, recollida, transporte e transferencia de residuos sólidios urbanos, limpeza viaria e lavado e limpeza de contedores no termo municipal de Poio para o ano 2020 

    6.    4764.-Expediente 1871/2020. Moción de Avante Poio pola retirada e devolución das comisións abusivas de Abanca 

    7.    4765.-Expediente 1984/2020. Moción do Grupo Popular para humanización da Travesía A Cachada, Campelo 

    8.    Mocións urxentes 

    9.    4766.-Expediente 2006/2020. Moción do BNG en defensa da sanidade 
pública 


B) Actividade de control
10.Secretaría.-Estado de execución de acordos precedentes 11.Secretaría.-Dar conta das resolucións da Alcaldía (do 25/06/2020 ao 21/07/202)

C) Rogos e preguntas

O pleno poderá seguirse a través da Canle Oficial de Plenos do Concello de Poio en streaming.

 

 

 

 

Axenda Municipal

02 Out 2020
07:30PM -
Pleno Ordinario
Go to top