fbpx
Pleno Extraordinario

O Pleno Extraordinario poderase seguir online a través da Canle de Plenos Oficial do Concello de Poio.

1) Parte resolutiva

4767.-Expediente 1250/2020. Plans de Calidade Ambiental. Plan de prevención e defensa contra incendios forestais Concello de Poio. Aprobación definitiva

4768.-Expediente 1209/2017. Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións para implantación de Hotel de Natureza. Situación: Camiño da Serpe, s/n, Raxó

4769.-Expediente 1580/2020. Disposicións Normativas (Aprobación, Modificación ou Derrogación). Proxecto de ordenanza reguladora e-Administración. Trámite participación veciñanza e audiencia pública previa á aprobación inicial

4770.-Expediente 2091/2020. Proposta Alcaldía determinación festividades locais 202

4771.-Expediente 2036/2020. Dar conta das liñas fundamentais Orzamento 2021

4772.-Expediente 1993/2020. Dar conta da información relativa á execución trimetral 2o trimestre 2020

4773.-Expediente 2163/2020. Proposta terceira modificación Anexo de subvencións nominativas

4774.-Expediente 2182/2020. Modificación de Crédito 26/2020. Suplemento de crédito financiado con baixas

4775.-Expediente 2019/2020. Moción do BNG sobre a utilización dos fondos municipais por parte do Goberno do Estado

4776.-pediente 2209/2020. Moción do PP para instar ao Goberno de España a non apropiarse dos recursos das entidades locais

4777.-Expediente 2223/2020. Moción do PSdG-PSOE en relación ao Protocolo fronte ao coronavirus na volta ás aulas este vindeiro curso escolar

4778.-Expediente 2206/2020. Moción do BNG sobre o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino para o curso escolar 2020-2021

4779.-Expediente 2202/2020. Moción conxunta en apoio ao sector do mar industrial alimentario

4780.-Expediente 2205/2020. Moción do PP para o acondicionamento do Camiño do Outeiro en Fontenla

4781.-Expediente 2225/2020. Solicitude de aboamento indemnizacións por asistencias a órganos colexiados no exercicio 2019

B) Actividade de control

C) Rogos e preguntas

 

 

 

Axenda Municipal

Sen eventos
Go to top