fbpx
Pleno Ordinario

1.4858.-Secretaría.-Aprobación das actas das sesións anteriores

2.4859.-Expediente 493/2021. Modificación de Crédito 8/2021 Crédito extraordinario financiado con Remanente Líquido de Tesourería para gastos xerais

3.4860.-Expediente 581/2021. Modificación de Crédito 9/2021 Suplemento de crédito financiado con Remanente Líquido de Tesourería para gastos xerais

4.4861.-Expediente 408/2021. Planes orzamentarios medio prazo 2022-2024

5.4862.-Expediente 85/2021. Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora do imposto sobre o incremento de terreos de natureza urbana

6.4863.-Expediente 1027/2019. Ratificación Resolución da Alcaldía de 15.03.2021 Adhesión convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e as entidades locais da provincia de Pontevedra para a implantación, formación, soporte e mantemento dunha solución de administración electrónica

7.4864.-Expediente 3252/2020. Borrador de convenio de colaboración entre o Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a Federación Galega de Municipios e Provincias, os concellos de Narón, Poio e Pontevedra para a obtención de imaxes aéreas de alta resolución xeorreferneciadas

8.4865.-Expediente 423/2021. Moción do BNG sobre a transferencia da AP9 a Galicia

9.4866.-Expediente 586/2021. Moción BNG, PSdG-PSOE e Grupo Mixto-Avante Poio para instar ao Parlamento de Galicia e ao Goberno Galegoa manter e ampliar as garantías lexislativas ambientais, a transparencia e o acceso á documentación pública das iniciativas empresariais galegas

10.4867.-Expediente 631/2021. Moción do Grupo Popular a prol da tranparencia,a participación e a axilidade na tramitación do PXOM de Poio

11.Mocións urxentes

Axenda Municipal

Sen eventos
Go to top