Facebook
Twitter
Youtube
Contacto

Alcalde - Presidente

Luciano Sobral Fernández

Concelleira Delegada de Obras e servizos
Concelleira Delegada de Pesca e Marisqueo
Primeira Tenente de Alcalde

María Consuelo Besada Lores

Concelleiro Delegado de Economía e Facenda
concelleiro delegado de Patrimonio
Segundo Tenente de Alcalde

Xulio Barreiro Lubián

Concelleiro Delegado de Turismo
Concelleiro Delegado de Persoal
Concelleiro Delegado de Seguridade Cidadá e Mobilidade
Terceiro Tenente de Alcalde

Xosé Luis Martínez Blanco

Concelleiro Delegado de Urbanismo
Concelleiro Delegado de Promoción Económica
Cuarto Tenente de Alcalde

Gregorio Luís Agís Gómez

Concelleira Delegada de Educación e Deportes
Quinta Tenente de Alcalde

Margarita Caldas Moreira

Concelleira Delegada de Cultura e Festexos

Lidia Salgueiro Piñeiro

Concelleira Delegada de Benestar Social e Igualdade
Concelleira Delegada de Mocidade

Rosa Fernández González

Concelleiro Delegado de Medio Ambiente
Concelleiro Delegado de Sanidade e Saúde
Concelleiro Delegado de Mercados

Xosé Anxo Lodeiro Cancela


ANUNCIO BOP Nº 138 - Martes, 21 de Xullo de 2015 - RESOLUCIÓNS CONSTITUCIÓN DO CONCELLO

MODIFICACIÓNS PARCIAIS DELEGACIÓNS - Estratos dos asuntos 4233, 4234, 4235 da acta da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 26 de abril de 2016.

Axenda Municipal

Sen eventos
Go to top