fbpx

Alcalde Presidente

  • Luciano Sobral Fernández

Concelleira Delegada de Turismo
Concelleira Delegada de Participación Veciñal, Transparencia e Espazos Cidadáns
Concelleira Delegada de Igualdade

Primeira Teniente de Alcalde

  • Dona Silvia Díaz Iglesias

Concelleira Delegada de Seguridade Cidadán
Concelleira Delegada de Deportes
Concelleira Delegada de Sanidade e Saúde
Concelleira Delegada de Patrimonio

Segunda Teniente de Alcalde

  • Dona Margarida Caldas Moreira

Concelleiro Delegado de Festexos
Concelleiro Delegado de Persoal
Concelleiro Delegado de Medio Ambiente

Terceiro Teniente de Alcalde

  • Don Xosé Luís Martínez Blanco

Concelleiro Delegado de Urbanismo
Concelleiro Delegado de Promoción Económica

Cuarto Teniente de Alcalde

  • Don Gregorio Agís Gómez

Concelleiro Delegado de Obras e Servizos
Concelleiro Delegado de Pesca e Marisqueo

Quinto Teniente de Alcalde

  • Don Julio Casás Barral

Concelleiro Delegado de Economía e Facenda
Concelleiro Delegado de Novas Tecnoloxías

  • Don Xulio Barreiro Lubián

Concelleira Delegada de Benestar Social
Concelleira Delegada de Mocidade

  • Dona Rosa Fernández González

Concelleira Delegada de Cultura e Educación
Concelleira Delegada de Dinamización Lingüística e Memoria Histórica

  • Dona Raquel Rodríguez Alonso

 

Acta Delegación de Competencias

Acta Constitución Xunta de Goberno

 

Go to top