fbpx

Alcalde Presidente
Dirección e Coordinación do Goberno
Economía/Facenda/Mar/Participación Cidadá

  • Ángel Moldes Martínez

Concelleira Delegada de Urbanismo/Turismo

1ª Tte. de Alcalde

  • Rocío Cochón Castro

Concelleiro Delegado de Deportes/Persoal/Patrimonio

2º Tte. de Alcalde

  • Cándido Muíños Balea

Concelleiro Delegado de Medio Ambiente

3ª Tte. de Alcalde

  • Manuel Domínguez Álvarez

Concelleira Delegada de Saúde/Mocidade/Transparencia/Novas Tecnoloxías/Espazos Cidadáns

4ª Tte. de Alcalde

  • Tamara González Ouviña

Concelleiro Delegado de Festexos/Eventos

5º Tte. de Alcalde

  • Francisco Javier Da Silva Iglesias

Concelleira Delegada de Seguridade Cidadá/Promoción Económica

  • Mª José González López

Concelleiro Delegado de Obras/Servizos/Parques e Xardíns

  • Marcial García Freijeiro

Concelleira Delegada de Benestar Social/Igualdade

  • Mª Natividad Torres Balea

Concelleira Delegada de Cultura/Educación

  • Natalia Sabarís Castro

 

Decreto 2023-0644 de 28.06.2023 Delegación competencias Alcalde por materias e servizos

Decreto 2023-0643 de 28.06.2023 Nomeamento Tenentas_es Alcalde e integrantes da Xunta de Goberno Local e Constitución efectiva e periodicidade das sesións da mesma

Go to top