fbpx

Nos proxectos de obra pública paralizados por culpa da pandemia, o concesionario “poderá restablecer o equilibrio económico mediante a ampliación da súa duración inicial até un máximo dun 15% ou mediante a modificación das cláusulas de contido económico incluídas no contrato".

MÀIS INFO
Novidades para a contratación pública derivadas del RDL 8/2020 e do RD 463/2020

Go to top