fbpx

O presente concurso de microrrelatos "OS MISTERIOS DE KAM" ten como obxecto a difusión cultural, relance e promoción da Festa do Samaí e está dirixido ó público xuvenil con idades comprendidas entre os 12 e os 25 anos.
Para participar, se terá que presentar un relato, en lingua galega, con unha extensión de dous folios din-A4, con interlineado de 1,5 en letra times new roman de 12 puntos e impreso por unha soa cara.

1.- A temática versará sobre 0 Samaín, e os trabanos deben pertenecer o xéneros de terror, misterio o thriller. A trama debe concentrarse en Misterios urbáns de KAM (Campelo), permitindose toques de fantasia , lendas e invención.
Solo poderase presentar unha obra por participante e otorgarase un único premio de 100€ ó gañador/a.


2.- A presentación farase en sobre pechado co título da obra no exterior. No interior, noutro sobre pechado, se introduciran os datos (nome e apelidos do autor/a, residencia , domicilio, número de teléfono e fotocopia do DNI ), para contactar ea
autora o autor. Tamén se acompañará unha declaración xurada na que se reflicta a autoría da obra.
Os gastos de envio e devolución obras serán por conta dos/as concursantes.
A organización non se fai responsable dos extravios ou danos que poidan sufrir as obras presentadas o concurso.

3.- 0 prazo de admisión dos traballos abrirase 0 10 de outubro de 2019 e pecharase 0 28 de outubro de 2019.
Os traballos presentaranse de luns a venres en horario de 16:30h a 19:30h, na Biblioteca de Campelo, sito en rúa Beiramar 74 , Campelo 36995 -Poio, ou a traves do correo electrónico Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

4.- O sistema de selección , se seleccionará un xurado,que emitira o seu voto composto por:
- Unha Representante da Asociación de mulleres Arela.
- Unha Representante de Cultura do Concello de poio.
- Dous representantes do grupo da Festa do Samain.


A Obra gañadora será aquela que reciba mais votos. O xurado considerará prioritariamente, a creatividadee e a sintonía có espíritu do Samaín.
O fallo do xurado será publicado, no taboleiro da Biblioteca de Campelo.
O premio será entregado 0 día 2 de novembro ó remate da Festa do Sarnaín , no transcurso do IV Concurso de chulas.

5.- 0 gañador/a do premio otorgará a Asociación de Mulleres Arela a propiedade da obra. A devandita asociación "Arela" adquire en exclusiva todolos dereitos económicos de propiedade intelectual inherentes a obra premiada poderá libremente e sen pago de máis prezo, proceder á reproducción, distribucción, comunicación pública e transformación durante o prazo sinalado polo artigo 26 do Texto Refundido Lei de Propiedade Intelectual, tendo dereito a expresar a Obra por calquer medio ou soporte tanxible o intanxible, actualmente coñecido ou que se invente no futuro.
Os autores das obras que non teñan obtido premio, non terán dereito a contraprestación económica algunha, ainda que se indicará autoría das obras.

6.-  A participación neste Concurso supón a plena aceptación das presentes bases e a conformidade coas decisións do Xurado e da votación.
O gañador/a se dará a coñecer o día 2 de novembro na Festa do Samaín.