fbpx
O cambio de denominación da avenida Francisco Regalado, unha medida impulsada desde a Concellería de Memoria Histórica e que foi aprobada no Pleno ordinario do pasado mes de febreiro, farase efectivo a finais de maio. A titular deste departamento, a nacionalista Marga Caldas, confirmou este mércores que será o día 29 cando se celebre un pequeno acto en Combarro, no que se procederá a colocar as placas coas novas denominacións. Cómpre lembrar que a rúa pasará a contar con dúas nomenclaturas: Rúa Baixada á Chousa (que vai desde o inicio da actual avenida Francisco Regalado ata o número 44, inclusive) e o Paseo das Redeiras (desde o punto anterior ata o remate, nas inmediacións do peirao da Canteira).

O Concello comezou a remitir unha serie de cartas á veciñanza da zona, na que se lle dá cumprida información destas novidades. A misiva, asinada polo alcalde, Luciano Sobral, e a propia titular de Memoria Histórica, vai acompañada dun plano do rueiro municipal, no que se detalla a nova denominación, así como os cambios existentes na numeración. Neste sentido, aclárase que estas modificacións afectan ao que será o novo Paseo das Redeiras, quedando o primeiro tramo como estaba ata o de agora. Tal e como se lembra nestas cartas, esta iniciativa cristalizou “grazas á implicación dos colectivos culturais e veciñais da parroquia de Combarro”, para o cal se impulsou un proceso participativo, no cal, lembra Marga Caldas, “as propostas xiraron en torno á recuperación da toponimia tradicional, así como ao recoñecemento ao labor das mulleres na actividade económica e na vida social da vila, e á democratización das denominacións, coa supresión daquelas que estean vencelladas á ditadura franquista”.

A concelleira de Memoria Histórica aproveitou a ocasión para, unha vez máis, agradecer a implicación e o interese do tecido cultural e social á hora de participar neste proceso. Caldas Moreira asegura que “desde o Concello seguiremos dando pasos e tramitando actuacións que garantan esta hixiene democrática, apostando por aplicar novas denominacións a espazos públicos e rúas do noso municipio que a día de hoxe aínda fagan referencia a unha das épocas máis obscuras do noso país”. Para iso, continuarase apostando pola filosofía mantida con Francisco Regalado, tendo en conta a toponimia local galega e dando visibilidade á figura da muller, habida conta de que boa parte do rueiro de Poio conta con nomes que corresponden a referencias masculinas. “Cumprimos, deste xeito, coa liña que se recolle na nova Ordenanza para o Impulso da Lingua Galega, que aprobados hai uns meses e que era necesaria para actualizar a anterior normativa do ano 1993”, remata a concelleira do BNG.

DISPOSICIÓNS XERAIS

Estas bases teñen por obxecto establecer os criterios e procedemento para a concesión de subvencións no termo municipal de Poio, de conformidade cos principios de obxectividade, igualdade, concorrencia e publicidade, estando dirixidas a clubs e entidades deportivas e deportistas individuais coa finalidade de sufragar parte dos gastos que lles ocasione a promoción de actividades deportivas de interese municipal.

O procedemento de concesión rexerase polo establecido na lexislación sobre réxime Local (Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, Regulamento de Servizos de 1955, Lei de Administración Local de Galicia, Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia), sendo tamén de aplicación a Ordenanza Xeral reguladora de Subvencións do Concello de Poio (BOPPO nº64 de 6 de xuño de 2005).

 

 
 
O vindeiro martes 25 de agosto terá lugar un Pleno extraordinario, no que se abordarán diferentes temas. Un deles ten que ver cunha modificación de crédito, que servirá para que se poidan utilizar fondos que, inicialmente, estaban destinados á organización de diferentes eventos e festas que non se puideron celebrar por mor da crise sanitaria derivada da Covid-19. Trátase dunha partida que se destinará ao pago de varias actuacións, así como para o departamento de Servizos Sociais.
 
Así o confirmou na mañá deste mércores o concelleiro de Facenda e Patrimonio, Xulio Barreiro, unha vez finalizada a Comisión de Facenda, na que se tratou esta cuestión. En total, a contía ascende a uns 73.500 euros aproximadamente, que, nun principio, íanse destinar á organización da Festa do Mar e da Ameixa, así como a outras festas patronais e verbenas nas parroquias. Cómpre lembrar que, ante a situación derivada pola expansión do coronavirus, o Concello optou pola suspensión de eventos masivos e, a través das concellerías de Festexos e Cultura, impulsou o programa Reinicia o Verán, que ofrece actividades lúdicas ata setembro, todas elas con aforo controlado e medidas anti Covid-19.
 
Barreiro explicou que esta modificación de crédito é necesaria para que estes fondos se poidan destinar a outras actuacións diferentes. Así, no expediente consta que preto do 50% da contía total (uns 35.000 euros) serán para facer fronte aos custes derivados de obras en Combarro, en materia de soterrado de liñas e dotación de redes de pluviais. A isto hai que engadirlle outros 22.000 euros destinados a melloras  en diferentes vías e camiños, que inclúen tarefas de asfaltado e dotación de ‘lombos’. O Goberno local tamén aposta por achegar 6.600 euros ao Fondo de Emerxencia Social, a través do cal o departamento de Servizos Sociais axuda ás familias en risco de exclusión ou que estean atravesando dificultades económicas. Xa vimos destinando fondos a EMERXENCIA COVID19 tanto no eido sa seguridade como no que ten que ver cos servicios sociais. Dar resposta as necesidades da veciñanza é prioritario para este Goberno por iso tamén priorizamos en obras, dado que os servicios de emerxencia social xa estan sendo prioritarios dende  o inicio da pandemia.

DESCARGAR O PROGRAMA

 

ICONA

A túa imaxe de perfil contribúe a amosar o teu compromiso contra as violencias machistas. Descarga a imaxe e pona na túa foto de perfil en Whatssapp, Facebook, Twitter ou Instagram. Reenvíaa por Whatssapp para que todas as túas amizades expandan a mensaxe.

CABECEIRA REDES SOCIAIS

En Facebook ou Twitter todo mundo coñecerá o teu compromiso pola eliminación das violencias machistas. Descarga as imaxes e difunde a mensaxe cada vez que visiten os teus perfís sociais.

FONDOS DE PANTALLA HD/4K

No teu traballo na casa ou en calquera ordenador que vaias usar é un espazo que podes usar para amosar o teu compromiso en contra da violencia machista. Descarga o fondo de pantalla e difunde a mensaxe.

z

FONDOS DE MÓBIL

Na túa man sempre tes unha ferramenta que vai contigo sempre: o teu móbil. Descarga os fondos de pantalla, instálaos no móbil, e amosa o teu compromiso.

    

 

Cos votos a favor dos tres grupos de Goberno (BNG, PSOE e Avante Poio) e os votos en contra do Partido Popular, o Pleno procedeu, na súa última sesión ordinaria, ao peche e liquidación definitiva da conta xeral correspondente ao Orzamento de 2019, que deixou un remanente de Tesourería que ronda os 2,5 millóns de euros aproximadamente. Tal e como explicou durante o debate plenario o concelleiro de Facenda, o nacionalista Xulio Barreiro, esta aprobación definitiva realízase despois de que se completase toda a tramitación previa, incluída a exposición pública, durante a que non se rexistrou ningunha alegación.

Maila que, inicialmente, a cifra inicial do Orzamento correspondente ao exercicio anterior quedara fixado en 12.646.000 euros, o crédito final achegouse aos 17,4 millóns, grazas á obtención de achegas que inicialmente non se contemplaban no documento, que foi elaborado atendendo “a criterios de prudencia”. Sobre as críticas realizadas pola oposición con respecto ao incumprimento da regra de gasto, Barreiro insistiu unha vez máis en que “para este Goberno local a prioridade é achegar servizos que melloren a calidade de vida dos veciños. Esa regra de gasto creouse no seu día para evitar o endebedamento das administracións públicas e establece que os gastos non poden superar o 3% do remanente. Cando se xeran máis ingresos e a tendencia é de crecemento, como sucede no caso de Poio, a regra é máis difícil de cumprir. Poderiamos destinar os recursos exclusivamente á amortización da débeda, pero entendemos que é prioritario achegar servizos aos veciños”, subliñou o responsable de Facenda, que cita como exemplos as obras desenvolvidas na posta a punto de Pernas Peña, na Caeira, ou na Seara, impulsados a través de fondos propios.

Con respecto á débeda, actualmente está fixada nun 48%, moi lonxe do 115% que permite a normativa vixente.

O Pleno da Corporación aprobou, co voto a favor de todos os grupos, unha moción impulsada polo Goberno municipal, en defensa dunha atención sanitaria digna para Poio. Grazas a este acordo, o Concello constitúe a Mesa de Defensa dos Dereitos Sanitarios do concello de Poio”, unha entidade que estará presidida polo alcalde, Luciano Sobral, en calidade de voceiro, e que, entre os obxectivos que busca, inclúese esixir á Consellería de Sanidade a construción dun novo Centro de Saúde na vila, á vez que se manteñen operativos os consultorios de Raxó e Combarro. Tal e como salienta a moción elaborada polo BNG, PSdeG-PSOE e Avante Poio, a situación sanitaria no municipio “hai décadas que vén sendo insuficiente, con apenas tres consultorios desbordados, que presentan graves carencias estruturais no que a instalación e dotación de profesionais e medios materiais se refire”. Este feito xera problemas denunciados xa en innumerables ocasións tanto por parte de usuarios e usuarias como do persoal e do propio Concello, vencellados sobre todo ás agardas para pedir cita, que se poden prolongar ata en dez días, segundo lembraron onte os voceiros do Goberno local.

Unha vez constituída esta mesa, o seguinte paso a dar será acordar o calendario de accións e mobilizacións para reclamar unha atención sanitaria digna. Ademais, procederase a impulsar unha campaña informativa, para “trasladar á Plataforma da Sanidade en Poio, aos colectivos sociais e á veciñanza en xeral o estado da situación da sanidade no noso concello”.

A través desta mesa, insistiráselle ao Sergas para que dea resposta ás consultados realizadas ata o momento pola Administración local para obter “información detallada de cal é a situación da cobertura de baixas e permisos do persoal de Atención Primaria no noso municipio”. Outra esixencia que se lle traslada ao departamento autonómico é a restitución da atención médica presencial, de xeito que se reserve a atención telefónica “para a xestión daquelas cuestións vencelladas directamente coa pandemia da Covid-19”. O Concello tamén aposta por sumarse ás mobilizacións e demandas da Plataforma SOS Sanidade Pública Galega contra as limitacións de acceso á Atención Primaria.

O Goberno local ten claro que a crise sanitaria derivada da Covid-19 “deixou en evidencia as fraquezas e carencias da xestión do sistema sanitario, consecuencia do proceso de desmantelamento e as políticas de recortes levadas a cabo pola Xunta de Galicia”.

A Concellería de Cultura, a través dos seus perfís oficiais en redes sociais, súmase á celebración do Día Internacional dos Arquivos, o vindeiro 9 de xuño, e que este ano servirá para homenaxear ao persoal sanitario, en recoñecemento ao seu labor e esforzo na loita contra a Covid-19.