fbpx

ORDENANZA XERAL REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE POIO

Anuncio BOP Nº 91 - Mércores 14 de Maio de 2014

ORDENANZA XERAL REGULADORA DOS FURANCHOS/LOUREIROS DO CONCELLO DE POIO

Anuncio BOP Nº 243 - Xoves 19 de Decembro de 2013

ORDENANZA XERAL DE PROTECCIÓN DO PASAIXE DE GALICIA

Anuncio BOP Nº 139 - Venres 18 de Xullo de 2008

ORDENANZA XERAL REGULADORA DAS SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE POIO

Anuncio BOP Nº 107 - Luns 06 de Xuño de 2005

ORDENANZA XERAL MUNICIPAL POLA QUE SE REGULAN AS AXUDAS Á REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN DE COMBARRO

Anuncio BOP Nº 43 - Mércores 03 de Marzo de 2004

ORDENANZA XERAL DE LIMPEZA E MEDIO AMBIENTE

Anuncio Concello - Venres 05 de Outubro de 2001

Anuncio BOP Nº 66 - Xoves 08 de Abril de 2002

ORDENANZA XERAL REGULADORA DA OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA CON MESAS, CADEIRAS, VELADORES E INSTALACIÓNS ANÁLOGAS

Anuncio BOP Nº 211 - Luns 4 de Novembro de 2002