fbpx

A Concellería de Cultura, a través dos seus perfís oficiais en redes sociais, súmase á celebración do Día Internacional dos Arquivos, o vindeiro 9 de xuño, e que este ano servirá para homenaxear ao persoal sanitario, en recoñecemento ao seu labor e esforzo na loita contra a Covid-19.


1.- Dereito a unha protección eficaz costeada pola empresa. (art. 14,5. da LPRL).

2.- DEREITO A DEIXAR A ACTIVIDADE POR RISCO GRAVE E INMINENTE.  (art. 21.2. da LPRL).

3.- DEREITO DE PARTICIPACIÓN DOS/AS TRABALLADORES/AS.(art. 34 da LPRL).

4.- DEREITO Á INFORMACIÓN E CONSULTA DOS/AS TRABALLADORES/AS. (art. 33 ao 40 da LPRL).


Un dos aspectos nos que fai fincapé o Concello é na necesidade de que esta instancia non só axude a reactivar a actividade económica, senón que tamén resulte compatible coa seguridade dos veciños e veciñas do entorno, coa separación cos peóns, coas entradas de edificios, garaxes, e con toda a actividade do entorno do establecemento. Neste sentido, o Goberno local fai un chamamento para que “todos nos impliquemos, de xeito que axudemos a mantermos na fase 1 e a ir completando o proceso de desescalada de xeito satisfactorio”.

Neste sentido, tamén se fai fincapé na importancia de transmitir a imaxe de Poio como un destino turístico seguro, para o cal é indispensable cumprir con todas as normas de seguridade, distanciamento e hixiene, de xeito de que “os potenciais visitantes, en canto poidan volver a desprazarse, teñan conciencia de que aquí se cumpren de xeito rigoroso cos protocolos establecidos polas autoridades”.

Despois da paralización requirida polos reais decretos 463/2020 e 10/2020 contra os efectos da pandemia de COVID-19 , e unha vez que se retoma a actividade laboral nos diferentes sectores, as empresas están obrigadas a adoptar todas as medidas establecidas polos seus Servizos de Prevención, propios ou externos, necesarias para garantir a seguridade e saúde dos traballadores, tendo en conta tamén a posibilidade de contaxio por coronavirus con ocasión ou como consecuencia do traballo que realizamos.