fbpx

O departamento contacta semanalmente cos 122 usuarios, ben por correo electrónico ou por teléfono, para proporlle tarefas do Taller de Memoria ou de ximnasia, que lles axuden a manter unha rutina.

Servizos Sociais tamén está moi pendente das persoas maiores por se precisasen dalgún tipo de axuda, especialmente no caso daquelas que vivan soas.