fbpx

A Casa Museo de Colón pasará a formar parte da Rede de Espazos de Contido Museístico Atlántico (REMA). Esta proposta, impulsada polas concellerías de Turismo, dirixida por Silvia Díaz, e Pesca e Marisqueo, coordinada por Chelo Besada, foi aprobada por unanimidade no Pleno ordinario do mes de maio, despois de que fose abordada pola Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deportes. A REMA creouse a través do proxecto de cooperación interterritorial Morada Atlántica, para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca, no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020. A través desta rede, o que se pretende é potenciar a transferencia de coñecemento dos territorios costeiros do eixo atlántico, promovendo o desenvolvemento económico do sector turístico, grazas á posta en valor dunha rede de patrimonio etnográfico, cultural, paisaxístico e ambiental cos recursos dos territorios implicados.