fbpxA Corporación municipal aprobou no Pleno ordinario do pasado martes unha moción, impulsada polo Bloque Nacionalista Galego, para esixir ao Goberno central a derrogación da Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, coñecida como ‘Lei Montoro’.