fbpx
PXOM - Plan Xeral de Ordenación Urbanística
PXOM - Plan Xeral de Ordenación Urbanística

Plan Xeral de Ordenación Urbana, definido na normativa urbanística como instrumento básico de ordenación integral do territorio dun ou varios municipios, a través do cal clasificase o solo, determinase o rexime aplicable a cada clase de solo, e definense os elementos fundamentais do sistema de equipamentos do municipio en cuestión.

Plan Xeral de Ordenación Municipal Poio BOP Nº193 06/10/2000

Inventario de Planeamento Municipal (Siotuga - Xunta de Galicia)

Go to top